Сподели с приятели

Как се пише: детски или децки?

Правилно е да се пише детски, също и детска, детско. Думата има корен дет- (срв. дете) и наставка -ски, които се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им.

Първото класиране в детските градини ще стане известно днес.
Накрая Мишо изтича в детската стая и се върна с няколко плюшени играчки.

Източник

Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 14, т. 4.1; с. 227.

Остави отговор