Инициативата за построяване на площадката за игра на деца лишени от родителска грижа в Дома за Медико-Социални Грижи за Деца (ДМСГД) в Сливен започват две сливналийки, които отдавна не живеят в Сливен, но Сливен живее в тях. През последните няколко години Калина Митева и Михаела Михайлова са правили дарения към този дом, под формата на…