Сподели с приятели

Детски ясли Пловдив

Детски ясли Пловдив биват разпределени по райони. Можете да кандидатствате за детски ясли Пловдив на място в съответната ясла или чрез онлайн платформата за кандидатстване за общината с адрес:

http://dz-priem.plovdiv.bg

Подробни инструкции как да работите с онлайн системата на общината можете да откриете в следния помощен файл:

http://dz-priem.plovdiv.bg/help

Как работи класирането за детски ясли Пловдив?

Градската управа обяснява, че електронното класиране за детски ясли Пловдив по строго определената методика гарантира обективност и прозрачност в приема на децата.

Системата ще улесни работата на директорите на детските заведения в Пловдив. Правилата не важат само за специализираните забавачки  – няколко групи в ЦДГ “Елица” и “Фердинанд Урбих”.

Приемът е целогодишен, ако има свободни места. Вакантните места в детските ясли Пловдив и градините се оповестяват публично в интернет сайта на общината за прием в дестки ясли Пловдив. Документите могат да се подадат в самото заведение, както беше досега, също така и онлайн – по електронен път. Родителите сами избират един от двата начина.

Регистрацията се може да се извършва през цялата година. Няма смисъл майките, бащите и бабите да бързат, ако отрочето трябва да тръгне на забавачка догодина наесен. Правилата за класиране поясняват, че по-ранната дата на подаване на документи не дава предимство при класирането.

Родителите имат право да изберат 5 детски заведения, където биха искали да бъде прието тяхното дете. Класирането ще става за всяка градина и ясла отделно чрез електронната система, в която предварително се залагат критериите, и ще е от няколко кръга, докато децата се разпределят по яслите. Сроковете и графиците също ще се оповестяват в интернет, а и в самите заведения.

Ако родител се опитва да излъже или сгреши данните, рискува да получи отказ детето да бъде прието, в която и да е забавачка. Родителите ще попълват бланки по образец, а системата ще дава точки. Класирането е на база събраните точки, а ако точките са еднакви онлайн системата генерира произволно число за всяко дете и класирането между деца с еднакъв брой точки се извършва на база произволно генерираното от системата число.

За да е валидно кандидатстването родителите или настойниците трябва да посочат къде работят, а също така дали са платили местните данъци и такси в община Пловдив за предходната календарна година. Неправилно представяне или промяна на тези данни ще бъде проверявано и санкционирано, защото друга електронна система, въведена в администрацията, за секунди ще ви изкара на бял свят борчовете.

С предимство се ползват сирачета, деца със специални потребности /максимален брой точки – 10/ и с тежки хронични заболявания /6 точки/, на самотни и загинали при изпълнение на служебен дълг родители, близнаци или тризнаци.

Повече точки – 7 на брой, ще получават деца, чийто постоянен адрес е в община Пловдив. Пет точки се дават за настоящ адрес. За сравнение – само по една точка системата ще отчита, ако родителите на детето ползват отпуск по майчинство за друго дете, както и родители студенти. Същата оценка е за близнаци и тризнаци, осиновени, или деца от семейства в тежко социално положение.
1 точка се дава на деца от многодетни семейства. В противен случай, ако точките са максимален брой, в детските заведения с предимство ще влизат хлапетата от ромския етнос.

Предимство ще ползват деца на роднини по права линия, които работят в заведението, за което се кандидатства – цели 6 точки. Хлапе, което има брат или сестра в същата забавачка, взима 3 точки.

Родителите трябва да се запасят с голямо търпение и време, защото от тях ще се искат да представят документи по всички критерии, записани в правилата.

Проверката за заплатени данъци и такси се извършва от служителите в детското заведение и не е необходимо представяне на документи. Ако възникне необходимост от заплащане на стари дългове към общината, тогава е необходимо да се предостави платежния документ.

Ако родител се самоосигурява, той трябва да представи платежно нареждане с подпис и печат от банката за внесени осигуровки за предходните два месеца.

Препоръчваме ви служебните бележки от вашият работодател да бъдат издадени с дата съвпадаща или след датата, на която излиза класирането, за което сте кандидатствали. Ако използвате по-задна дата рискувате да ви помолят да занесете нова служебна бележка.

След излизане на класирането, за което сте кандидатствали е необходимо да посетите съответното детско заведение и да представите нужните за записване документи:

Задължителни документи са:

  1. попълнено заявление за записване по образец (Приложение №3);
  2. копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
  3. личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване.
  4. Служебна бележка

В самото Приложение номер 3, можете да откриете и списък с останалите документи, които може да се наложи да приложите в зависимост по какви критерии получава точки вашето дете.

Желаем успех и търпение на всички родители, които им предстои кандидатстване в детска ясла.

Малко по-лесно е записването на вашето дете в частна детска градина или ясла. Можете да разгледате нашите категории с частни детски градини или ясли, за повече информация.

Списък с Детски ясли Пловдив

ЦЕНТРАЛЕН
ДЯ “Вълшебно детство”
Централен, БУЛ.ВАСИЛ АПРИЛОВ 120А
032/642-812
ДЯ “Детска ясла на мечтите”
Централен, УЛ.БОГОМИЛ 6
032/632-968
ДЯ “Детски смях”
Централен, УЛ.ВЕСЕЛА 30
032/632-466
ДЯ “Приказен свят”
Централен, УЛ.ЛЕДЕНИКА 2
032/643-845
СЕВЕРЕН
ДЯ “Дребосъчета”
Северен, БУЛ.ПОБЕДА 2
032/952-927
ДЯ “Мечо пух”
Северен, БУЛ.ДУНАВ 69
032/962-561
ДЯ “Палечка”
Северен, УЛ.ГЕН.КУТУЗОВ 4
032/951-680
ИЗТОЧЕН
ДЯ “Веселушка”
Източен, БУЛ.ИЗТОЧЕН 18
032/628-968
ДЯ “Послушко”
Източен, УЛ.ВРАТЦАТА 24
032/682-384
ЮЖЕН
ДЯ “Климентина”
Южен, УЛ.КАЛИАКРА 1А
032/692-325
ДЯ “Мечта”
Южен, УЛ.СТАМАТ ИКОНОМОВ 28
032/692-824
ДЯ “Патиланци”
Южен, УЛ.ГЕОРГИ ИКОНОМОВ 12
032/699-236
ДЯ “Слънчо”
Южен, УЛ.ГЕОРГИ КОНДОЛОВ 43Б
032/692-952
ЗАПАДЕН
ДЯ “100 усмивки”
Западен, УЛ.РАННИ ЛИСТ 1
032 643 019
ДЯ “Дара”
Западен, УЛ.ЛЕРИН 18
032/643-658
ТРАКИЯ
ДЯ “Приказка”
Тракия, УЛ.МАЕСТРО Г.АТАНАСОВ 8
032/307-190
ДЯ “Слънчев рай”
Тракия, УЛ.СВЕТОСЛАВ ТЕРТЕР 5
032/682-542

 

Остави отговор